Sluta förstör vår trafikmiljö

Trafiken i Täby

Täby kommun har lanserat ett massiv projekt då man har för avsikt att bygga gupp och andra hinder i många områden. Syftet uppges vara att göra trafiken säkrare. Inte nog alltså med att man har infört en hastighetsbegränsning på 30 km/h i de flesta områden utan detta skall alltså kombineras med en stor mängd trafikhinder. 30 km/h har också utvidgats och börjar nu även hota större genomfartsleder.

Försämrad trafikmiljö

Givetvis innebär de här förändringarna kraftiga försämringar för många trafikanter.

Förlängd restid. Kommunen anger 15 sekunder på 500 meter. Men på sträckan Skarpäng-Gribbylund så blir det flera minuter. Och givetvis blir det mycket mer om man jämför med 50 km/h som vi hade förr.

 • Kraftigt försämrad komfort. Där bussarna kör så tvingas man göra gupp som inte når fram till bussdäcken för att förarfacken har krävt det. Tyvärr har vi privattrafikanter inte detta skydd
 • Ökad bränsleförbrukning. De ideliga stoppen vid guppen ökar bränsleförbrukningen kraftigt. Täby liksom alla andra kommunerna säger sig vilja minska förbrukningen av fossila bränslen. Införandet av väggupp betyder motsatsen.
 • Mer miljöbelastning. De ideliga inbromsningarna leder till bromsdamm. Accelerationerna efter innebär mindre effektiv avgasrening i bilarna.
 • Inte bara bilister drabbas. Även cyklister och andra tvåhjuliga fordon drabbas av guppen.
 • Snöröjningen försvåras.
 • Långt mindre harmoni i körningen.
 • Även de som inte har eget fordon drabbas ekonomiskt. Fördyrade transporter blir följden.
 • Besvärligt för dem som kör med last.
 • Bilarna slits helt i onödan
 • Självfallet drabbas även kollektivtrafiken. Särskilt av Danderyds nyligen uppbyggda terrängbana på Enenbybergsvägen

 

Ökad säkerhet?

Argumentet för alla dessa försämringar är ökad trafiksäkerhet för främst barn. Men behövs den och blir det säkrare?

 

 • Trafiksäkerheten i Sverige är redan extremt hög. Givetvis är varje allvarlig olycka en tragedi. Men om vi jämför antalet trafikdöda i Sverige per år är ca 300 med antalet självmord som är 1600 varav 176 unga så får vi perspektiv. Var bör resurserna sättas in?
 • Att göra en ”säkrare miljö” innebär ofta motsatsen. Invånarna och särskilt barn lär sig snabbt att miljön är mindre farlig och flyttar fram gränserna i motsvarande mån. Alla som sett en tonåring gå över ett övergångsställe med hörlurar på utan att se sig för förstår vad jag menar.

Dödande gupp och hinder

Att införa en trafikmiljö med fasta hinder är mycket oklokt. Det leder till akuta faror som sannolikt riskerar långt fler liv än det möjligen skulle kunna rädda.

 • Ambulanser hindras förstås liksom alla andra fordon. I kombination med ökande köbildningar är detta riktigt allvarligt. Stroke och hjärtinfarkpatienter behöver ilrusas till sjukhus och varje minuts fördröjning kan innebära skillnaden mellan liv och död.
 • Cyniskt nog blir även transporter av trafikolycksoffer försvårade. Kanske detta ensamt överväger guppens räddande effekt?
 • I en allmän utrymningssituation orsakad av brand, explosioner, terroristdåd etc. kan fasta hinder utgöra verkliga mordinstrument i ett panikläge.

Hur kunde det gå så här

Hur har Täby och de andra välskötta grannkommunerna kunnat förfalla till dessa stolligheter? Antagligen beskrivs samhällsfenomenet ganska väl i David Eberhards bok i ”Trygghets narkomanernas land”.  Där visar han hur strävan efter trygghet till slut blir som en drog som leder till meningslösa åtgärder och en allt ökad otrygghet.

Vad ska vi göra?

Tycker du som vi att

 • Det är vansinne att lägga skattepengar på att förstöra vägnätet som vi en gång mödosamt och för stora kostnader har byggt upp
 • Snabba och effektiva transporter är grunden för hela vårt moderna samhälle.
 • En avgörande livskvalitéfaktor är att slippa stå i köer
 • Att medborgarna bestämmer transportsätt. Inte politikerna.
 • Huspriserna i exempelvis Skarpäng påverkas med all säkerhet negativt av förlängda restider. Din villa förlorade kanske 200 000 kr i värde på grund av guppen.
 • Trafiksäkerhet i all ära. Här finns säkert mycket att göra. Men lösningen är inte att sabotera trafiken utan tvärtom ge snabbare och effektivare vägar och mer åtskillnad av trafikslagen.
 • En återgång till 50 km/h på de flesta av våra vägar skulle bli en stor förbättring
 • I områden där 30 km/h kanske kan vara motiverat finns det ingen anledning att ha kvar detta på kvällarna.

I så fall följ oss här på www.trafik-i-taby.se . Hör gärna av dig på info@trafik-i-taby.se . Vi behöver allt stöd vi kan få. Den här verksamheten är alldeles nystartad nu i november 2014

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

För en fungerande trafik i Täby och grannkommuner